Zijn Ogen op Bergen

Dit is de tekst van het preek van Chris op 24, september 2017.

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more

God wil je voorspoedig. Dat is de uitgangspunt van de hele bijbel. God is een gever, eigenlijk de Gever. Sinds de mens de rug keerde naar de Gever toe hebben we een gebrokene beeld van voorspoed en zegen gekregen en dat beeld zie je als je luister naar wat de wereld “succesvol” noemt. Maar God zet alles recht in Zijn woord. 

(Lees: Psalm 1)

Dit is het soort leven, dit gezegende leven, dat Mozes bedoelde toen hij stond voor het volk van Israel en zij met ze alle op de andere kant van de rivier Jordaan. Maar zowel Mozes als de Psalm schrijver wisten iets van God en ze moesten dat duidelijk maken aan hun publiek: 

De pad van voorspoed en zegen is de pad van liefde-geboren gehoorzaamheid aan God. 

Wij zijn genade mensen. We weten dat we hebben niets van God verdiend behalve Zijn woede. Maar door Jezus heeft God een weg van genade gemaakt en ons nieuwe leven gegeven. Dat is wat wij bij het avondmaal vieren. We zijn genade mensen maar dat betekend soms dat we maken een scheiding tussen de zegeningen van God en ons gehoorzaamheid aan Hem. We kunnen Zijn liefde niet verdienen - dat biedt hij vrijgevig aan. Hoewel een vader de ongehoorzame kind nog veel lieft hebt, de gehoorzame kind kent de gunst van zijn vader in zijn alledaagse leven - des ter meer de kind die de Hemelse Vader gehoorzaamt!  

Er komen momenten in onze levens dat God dit benadrukt en bijzonder onder onze aandacht brengt. Dit was zo’n moment voor de Joodse volk. Ze zouden straks de Jordaan oversteken en de beloofde land in gaan - een land waarvoor ze eeuwen hebben gewacht, en waarvoor ze voor de afgelopen 40+ jaar onderweg waren. Eindelijk was het moment gekomen om het antwoord op hun gebeden te krijgen en God, door Mozes, herinnert ze aan iets zo centraal in de character van God zelf. God wil je voorspoedig in de plaats waar je naar toe gaat, maar dat doet Hij zolang je Hem lief hebt en gehoorzaamt.

De Joden luistert naar Mozes want ze wisten dat de tijd was nu gekomen. De Alermachtige, alomwetende, alomtegenwoordige God had Zijn ogen op hen gezet en zou ze over (eigenlijk door) de Jordaan leiden naar de land waarin Hij hen zou zegenen.

Hetzelfde YHWH, de Alermachtige, alomwetende, alomtegenwoordige God van hemel en aarde zet nu Zijn ogen op Bergen. De gebeden van mensen door de jaren heen heeft Hij gehoord; gebeden voor Bergen zelf, voor het openbaren van God’s plannen voor mensen levens, gebeden om deel van een nieuwe beweging van de Heilige Geest te mogen zijn. Die gebeden zijn niet voor niets geweest! God heeft ze allemaal gehoord en geeft nu het antwoord. Ik zal dat nog een keer zeggen: God geeft nu het antwoord op jullie gebed, op mijn gebed. 

Het antwoord dat Hij geeft is, als het waren, de beloofde land - een plaats van voorspoed en overvloed, de plaats waar God ons naar toe roept. Oh en ik heb dat beloofde land al gezien. Ik zie het in mijn dromen, als ik aan het bidden ben. Ik voel het in mijn geest. Ik heb het van een afstand mogen begroeten. Het is een feit, ook al zie ik het nog niet voor me. Het bestaat al ook al ben ik er nog niet. Lieve mensen, wij zijn hier verstuurd om jullie naar het antwoord, in het antwoord te leiden. Ik en mijn gezin gaan er wel naar toe. God zal ons leiden. 

Vandaag staan we op de andere kant van de Jordaan en ik leg een keuze voor jullie neer. We kunnen allemaal wachten totdat we deel hiervan “voelen” of we kunnen kiezen deel hiervan te zijn. Ik merk wel terughoudendheid of afwachtend-heid onder ons. Maar lieve mensen, niemand kan de pad van zegeningen vinden als ze in hun eigen comfort zonen blijven. Niemand kan de beloften van de Heer zien zonder de Jordaan over te steken.

Vandaag leg ik een keuze voor jullie neer. Het is hetzelfde soort keuze dat de Joodse volk toen moest maken - tussen zegeningen en bloei of passiviteit en gemiste kansen; tussen overvloed en “net genoeg”. Wil je de beloofde land niet zien? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat jij, net als ik, God aan het bewegen wilt zien zoals je het tot nu toe nog niet gezien heb. Jij wil een dorp zien veranderd door de liefde van de Vader, je eigen geloof tot een andere niveau zien komen, mensen hun levens aan Jezus geven. Ik zeg vandaag dat dat is waar we naar toe gaan. Maar we moeten straks de Jordaan oversteken. Kies je voor het veilige behouden van wat je al hebt of kies je voor de beloofde land? Verlang je naar meer te zien van God’s kracht in jouw leven en in de mensen om je heen of zeg je, “nou, dat zal wel”?

God gaat straks Zijn hartkreet laten horen door Bergen heen en Hij koos on uit om Zijn hartkreet te laten weerklinken. Straks gaat Hij bewegen. Straks gaat Hij Zijn liefde tonen. Straks zal Hij over Bergen zingen, 

Aan een ieder die vermoeid is en rust nodig heeft,
Aan een ieder die zoekt en verlangt naar antwoorden, 
Aan een ieder zich waardeloos voelt en zich afvraagt of iemand om hen geeft,
Aan een iedere die zich zwak voelt en verlangt naar kracht, 
Aan een iedere die zondigt en een Verlosser nodig heeft, 
Ik heb een Oase gemaakt en ik mensen daar geplaatst die mij kennen en in mijn naam u verwelkomen 
Ik, de Verdediger van de schuldigen, 
de Genezer van de gebrokenen, 
de Vriend van de eenzame,
de Hoop van de twijfelaar,
en de Vrede van de rusteloze. 

En lieve mensen, wanneer God zingt, zal de mensen van Bergen hun dikke deuren open gooien en liefde binnen laten stromen. Gezegend zijn zij dat die liefde naar de mensen mogen brengen! Zij zullen God op een bijzondere manier ervaren, en wat vroeger niet te bereiken was zal een alledaagse gebeurtenis worden. “Moeten” wordt veranderd naar “mogen” en “dat kan ik niet” wordt verandert naar “God heeft het door mij gedaan.” 

God wil meer van zichzelf aan jou en mij openbaren, hij wil en zal ons voorspoedig in het leven in Zijn Naam. Maar de pad van openbaring en zegen is nog steeds de pad van gehoorzaamheid . Alles wat Hij wil geven geeft Hij op dat pad.  

Ik kan je niet vertellen wat God nu van je vraagt. Vaak weten we het al maar we durven het niet aan. We willen het “ja” antwoord op zijn vraag geven maar de consequenties daarvan zijn onbekend. We willen wel de Jordaan oversteken maar we weten niet zeker wat er op de andere kant ligt. Ik kan je niet specifiek vertellen wat God van je vraagt. Wat ik je wel kan vertellen is dat ik geloof dat God je vandaag roept om jezelf klaar te maken om de Jordaan te oversteken. En ik wil je daarvoor vandaag zegenen.

NederlandsChris Green