Doe je Ogen Open

Open Your Eyes.jpg

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. (Hebreeën 11:8-10)

Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? (Jesaja 43:19) 

Het staat, “hij is weggegaan… want hij verwachtte…” 

Geloof is geen vage gevoel. Het is niet positieve denken. Nee, het is nog veel krachtiger. Geloof is anticipatie, verwachting. Abraham liet zijn gewone leven achter hem omdat God hem iets belooft had. Abraham verwachtte de vervulling van die belofte - hij anticipeerde het.

“Verwachting” is niet alleen wachten. Als je werkelijk iets verwacht, bereid je je voor en neemt je actie. 

We zullen het nieuwe wat God wilt doen niet ervaren als we onze ogen niet openen. Niemand doet hun ogen open behalve als ze verwachten iets te zien. 

- Chris Green

Chris Green