U doet Mijn Duisternis Opklaren

Wat doe je wanneer het allemaal even te veel wordt?

Een nieuwe dag begint. Ik drink een kopje koffie en denk over de dag dat voor mij ligt. Met haar opkomst neemt de zon ook een hoop verantwoordelijkheden mee: telefoon gesprekken, mails te sturen, het managen van de verwachtingen en meningen van anderen, het communiceren van mijn eigen verwachtingen en meningen; ik ben de man van mijn vrouw, de vader van mijn kinderen, een vriend, een leider, een volger, een voorganger, een discipel… en in het doen van alles dat gedaan moeten/mogen worden, hoe moet ik voor de roem van Christus leven vandaag? In de duisternis voor de zonsopkomst, begin ik het gewicht van het aankomende dag te voelen.

Heb je ooit zo gevoeld?

Misschien ben je net als mij. Misschien voel je ook soms het gewicht van jouw wereld op jouw schouders en maak je je wel zorg over of je het allemaal kan doen, of je het ook goed kan doen en vereer Jezus door alles heen. En wanneer je eerlijk naar jezelf kijkt zie je jouw uitstekend potentie om een rommel van alles te maken! Maar in de duisternis voor de zonsopkomst, laat de woorden van Psalm 18 je bemoedigen.

“Want U doet mijn lamp schijnen, Here mijn God doet mijn duisternis opklaren.”
you light up my darkness.jpg

Onze capaciteit om de duisternis te opklaren en iets mooi erdoor te laten schijnen is zeer beperkt. Er is alleen zo veel dat jij en ik kunnen doen. Daarom benadrukte de psalmist de rol van de Heer in de duisternis - Hij doet mijn lamp schijnen. Hij doet mijn duisternis opklaren. Hij doet wak ik niet kan. Mijn kundigheden zijn beperkt. Hij kan iets moois maken van de duisternis.

Wanneer je do zonsopkomst een beetje tegenop kijkt, laat je hart dit lied zingen: “U, oh Heer, mijn God, ben het Licht en U schijnt briljant in mijn duisternis!”

- Chris Green

Chris Green