Vreugde Hersteld

Geef mij de vreugde over Uw heil terug.
— Psalm 51:14
Joy Restored.jpg

Psalm 51 heb ik altijd heel mooi gevonden maar bijzonder verse 14. God zei over David, de schrijver van dit psalm, “hij is een man naar mijn eigen hart” (Handelingen 13:22) maar hier zie ik dat David dezelfde problemen had dat ik heb met mijn eigen hart. 

“geef mij... terug” - of echter “herstel mijn...”. David had iets belangrijk, iets essentieel verloren en hij kon het zelf niet vinden. God alleen kon het herstellen. David keerde dus naar God toe met verwachting.

“de vreugde over Uw heil (redding)” - Wat was David kwijt geraakt? De vreugde dat komt door de kennis dat God zichzelf voor mij gegeven heeft, dat hij mij gereed en vrijgemaakt heeft. (Galaten 1:1-5) David bidt hier niet, “red mij, o God”. Hij zegt, “Ik weet dat u mij al gered heeft maar ik voel de vreugde daarvan niet meer.” Wat een authentieke gebed. 

Toen Jezus aan het kruis stierfte en voor jouw redding betaalde, jouw vreugde was onderdeel van het pakket. Hij stierfte om je vrij te zetten van de wet van de zonde en van de dood! (Romeinen 8:2) Wanneer God dat waarheid in onze harten weer doet schijnen verdwijnt de schaduw van onze harten en vreugde schijnt weer! 

De dingen van dit leven kunnen vreugde van ons wegroven. Het feit dat we iets al weten kan het gevoel van dat eenvoudige, krachtige vreugde verdoven. Maar dank de Heer, hij staat klaar om het aan ons terug te geven! We moeten hem alleen maar vragen en dan wachten totdat hij beweegt. 

- Chris Green

Chris Green