We Moeten Meer dan Alleen Woorden Hebben

"En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.” (1 Korintiërs 15:14)


"Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.” (Markus 8:25)

We zijn een heel woord-gericht volk en dat is juist! De Schriften zijn een enorme rijkdom, waardoor we de God die ons gemaakt heeft kunnen leren kennen. Zelfs het evangelie is een boodschap - een woord van hoop voor de wereld! 

Maar we wankelen wanneer we ons zicht verliezen op deze eenvoudige waarheid - al deze woorden betekenen helemaal niks als Christus niet opgewekt is van de dood en als de Heilige Geest van God niet actief bezig is in onze harten en in onze wereld. 

more than words.jpg

We moeten meer dan alleen woorden hebben. We moeten Christus zelf hebben! Er is geen preek of studie die ooit de plek zal innemen van een echte ontmoeting met de Levende God. Onze gebed is dat als we onze harten openen voor het Woord van God, dat Jezus de ogen van onze harten weer zal aanraken. Dan zullen we Hem en de wereld om ons heen weer heel duidelijk zien. 

                                                                                     - Chris Green

Chris Green