Wees een Beetje Gek

"Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere.” (Handelingen 11:19-21, HSV)

Gek. Een paar mensen van Cyprus en Cyrene werden voor gek verklaard. Ze deden wat eigenlijk “niet hoorde”. 

"Het evangelie verkondigen aan de niet-Joden? Doe even normaal!"

Maar voor deze paar mensen was één ding zeker: het evangelie, het goede nieuws dat God zichzelf voor de wereld gegeven heeft, (Galaten 1:4) was een boodschap voor iedereen. Verdrukking had ze naar Antiochië gestuurd, maar passie had ze naar de groep van Griekssprekenden gebracht. En de vrucht van hun passie: een Jezus-beweging onder de mensen, zo groot en betekenisvol dat het ook snel het hart van de missie onder de niet-Joodse mensen werd.

Nu klinkt het logisch. Maar toen was het gek. 

Het maakt niet uit wat je hier heeft gebracht. Hoe groot is jouw passie? Is het groot genoeg om de boodschap van liefde, hoop en redding door Jezus Christus naar de mensen te brengen die vaak over het hoofd worden gezien?

Passie wordt vaak verward met “gekheid”… totdat het levens veranderd. 

get a little crazy.jpg

Wat probeer ik eigenlijk te zeggen? 

Wees een beetje gek in Jezus naam. 

- Chris Green

Chris Green