giften

Geven is aanbidding.

Waarom geven we? // Why do we give?

God is vrijgevig en roept ons Hem te volgen, te eren en te vertrouwen in elk gebied van ons leven; vooral op het gebied van onze financiën. Wat we doen met hetgeen God ons heeft gegeven laat de wereld zien waar onze prioriteiten liggen en het draagt bij aan het verspreiden van het evangelie.

//

God is generous and He calls us to follow, honour and trust Him in every area of our lives; especially with our finances.  What we do with what God has given us shows the world where our hearts are at and helps proclaim the gospel.

Hoe geven we? // How do we give? 

Je kunt het werk van Oase Bergen financieel ondersteunen op de volgende manieren //
You can financially support the work of Oase Bergen in the following ways

In levende lijve // In person

Iedere zondag geven we mensen de kans om te geven tijdens de aanbiddingsdienst. Dit doen we om te demonstreren dat geven een "aanbiddingsdaad" is.

Vanaf 22 maart, 2020, zal het mogelijk zijn om via een smartphone mee te doen met de collecte. Hiervoor is de Givt-app nodig; je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. Downloaden van de app kan op www.givtapp.net/download.

//

Every Sunday we give people the chance to give during the worship service. We do this to demonstrate that giving is an act of worship.

As of March 22, 2020, it will be possible to contribute to the collection using your smartphone. For this you’ll need the Givt app, download the Givt app at www.givtapp.net/download. After downloading you can directly enter your email address and start giving. You can complete your registration at a later time.

Bank overschrijving//
Bank transfer

Oase Bergen
NL59INGB0009483909

Vragen of hulp nodig? // Questions or help needed?

Laat het ons weten! // Let us know!