Oase kids


"Laat de kinderen bij mij komen. 
Houd ze niet tegen. 
Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen."


Wij willen de kinderen dicht bij Jezus brengen zodat ze weten dat Hij super veel van ze houdt.
Wij willen dat ze Jezus ontmoeten, Zijn onvoorwaardelijke liefde ontdekken zodat er een verlangen in hun hart zal zijn om Hem zelf te willen leren kennen. Om een keuze voor Jezus te willen maken en Hem te leren volgen in hun dagelijks leven.

Groep  1 t/m 6  basisschool

We maken gebruik van de prentenbijbel en de methode Bijbelbasics. Door verhalen, drama, knutselen en spel leren ze Jezus kennen.

Groep 7 en 8 basisschool

We maken gebruik van Bijbelbasics en Reflect, voor meer verdieping. Zij zullen leren en ervaren door verhalen, spel en gesprek.