Communicatie verbetering // Communication improvements

Na feedback van jullie te hebben gehad tijdens de Community Meeting zijn we aan het werk gegaan! We hebben onze smartphone app aangepast en wat makkelijker gemaakt. Ook hebben we het een en ander verandert op de website. Bekijk de veranderingen op de app en op de website.


After receiving your feedback at the Community Meeting we have gone to work! We have made changes to our smart phone app and made it easier to use. We have also made some changes to our website. You can have a look at the changes on the app or on our website.

Chris Green