Hulp gevraagd // Help needed

Een van onze kernwaarden bij Oase is lekkere koffie en gebak! Maar… wij hebben meer mensen nodig die willen bakken. Op een zondagochtend worden de lekkernijen verzorgd door verschillende mensen, maar we hebben meer mensen nodig om dit team te versterken. 

Ook hebben we met spoed mensen nodig die kunnen helpen met het klaarzetten van de cafe. Dit is het klaarzetten van de thee en koffie en na de dienst het weer opruimen. 

Voor allebei de posities zou het voor 1 keer in de maand zijn, maar de meer mensen we hebben de minder vaak het nodig is om te helpen. Als je deze teams wilt versterken, stuur dan een bericht hier.


One of our core values at Oase Bergen is nice coffee and cake! But…we need more people to help with the baking. On a Sunday morning the treats are made by different people, but we need more people to strengthen our team.

Also we urgently need people to help set up our cafe. The duties involved are setting out the tea and coffee and also tidying it up afterwards. 

For both positions it would mean you would be helping out once a month, however the more people we have the less often you would have to do it. If you would like to help support these teams, please send a message here.


Chris Green