Footprints

"Als je de geschiedenis begrijpt, kun je de toekomst aan."

Op 15-09-2019  hielden Jan en Maria  een presentatie over de Oase, het gasthuis voor zendelingen dat zij bijna 16 jaar in Bergen hebben gerund. Vanuit dit zendingsgasthuis werden vele footprints gezet en zaadjes gezaaid in Bergen voor onze gemeente. Hier volgt een verkorte versie van hun presentatie.
Jan vertelt:
Psalm 84:6-7 "Gelukkig is wie bij U hun toevlucht zoeken. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een Oase."
 
Zie de plaats Bergen hierin als een dal van dorheid, dan mogen wij de gemeente zien als een Oase. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden om een Oase te kunnen zijn.
 
In Bergen is jaren lang door een groepje mensen gebeden voor een eigen gemeente in Bergen. Zo’n 18 jaar geleden hebben wij ons daarbij aangesloten, omdat God ons riep om hier in Bergen een gasthuis voor zendelingen te beginnen. We hadden 5 appartementen ter beschikking, waar zendelingen tijdens hun verlof voor korte of langere tijd konden uitrusten en geestelijk bijtanken. God heeft het rijk gezegend! We vertellen daar iets over om samen te ontdekken dat daarin ook onze footprints liggen als gemeente, of beter gezegd: ons DNA als gemeente is gekoppeld aan zending.
Onze gemeente is gebouwd op de gebeden van vele zendelingen, die hier in Bergen in het gasthuis voor zendelingen “de Oase” zijn geweest:  vele honderden zendelingen hebben gebeden, dat Gods Woord in Bergen zou doordringen. En wij als gemeente zijn het gevolg van deze gebeden.
 
Het is bijzonder hoe God ons hier in Bergen heeft geplaatst. De weg er naar toe en ook de start waren niet makkelijk. We gingen iedere dag bidden, dat er zendelingen op ons pad zouden komen en dat ze de weg naar De Oase zouden vinden en al snel merkten we dat het beste marketingplan voor een christelijke organisatie is: bidden tot God!  Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden... De Oase liep echt vol met zendelingen, die vanuit alle winstreken v.d. wereld kwamen…. uit Nederland, Duitsland, Amerika, Zuid- en Midden Amerika,  Afghanistan, Spanje, Indonesië, Papoea; Noorse, Canadese, Afrikaanse en  Russische zendelingen etc. God liet ons Zijn grootheid zien.

De bezettingsgraad? Een hotel zou er jaloers op worden. Wij baden altijd en er kwamen gewoon zendelingen.
Vanwege de verbouwing, het jarenlange renoveren en al het organisatorische werk waren er ook momenten dat we het niet meer zagen zitten… maar God gaf ons steeds een bemoediging. Zoals dat moment op een zaterdagmiddag, toen we gefrustreerd en uitgeput waren; “waar waren we aan begonnen”…. Toen ging de bel en er stond een zendelinge bij de deur die zei: ik kreeg op mijn hart om jullie te bemoedigen….. ze gaf ons een mooie bos bloemen. Dan stromen de tranen bijna over je wangen.

Er was een periode, dat er in de weekenden ‘s nachts autoruiten werden ingegooid in de Gasweg of spiegels van auto’s werden afgerukt. De politie komt er niet voor!
Wij gingen toen iedere avond, voordat we gingen slapen, bidden om Gods bescherming en  dat engelen de hele Gasweg zouden beschermen. Resultaat? Wil je het echt weten? Daarna is er NOOIT meer iets gebeurd in de Gasweg. Jarenlang bleef het plotseling rustig!! Hoe groot is onze God!!
 
Het moment kwam waarop we de beslissing moesten nemen om te stoppen. We hebben veel energie erin gestopt om het als bedrijf over te doen, zodat de missie kon  blijven. Dat was 2 keer bijna gelukt.
Het was een weldaad dat Chris bij ons op de Oase, in de Casita, kantoor ging houden in het laatste jaar van de Oase en het is geworden, wat het geworden is. God had Bergen voor Chris en Rebecca op het oog! Uiteindelijk is OASE Bergen opgericht. De stichtingen van de Oase zijn overgegaan naar onze gemeente OASE Bergen. Stichting de Oase is nu de exploitatiestichting van de gemeente en stichting vrienden van de Oase is voor de giften.
 
Er zijn de afgelopen jaren honderden zendelingen in Bergen op de Oase geweest, die voor Bergen gebeden hebben. Wij mogen weten dat de gemeente op door deze zendelingen los gebeden grond is gevestigd en er is op gezaaid. God heeft het zo voorbestemd en: Zijn wil zal geschieden!!! We willen echt meegeven voor nu en de toekomst: hét marketingplan voor de gemeente is BIDDEN!!
 
Maria vertelt:
In het jaar 2000 lazen wij  het boek “Van droom tot doel” van Bill en Kathy Peel. We waren toen 10 jaar bezig met een groep van alleenstaanden, elke 2 weken circa 25 mensen in ons huis in Bussum. Soms kwam iemand een tijdje bij ons wonen en we droomden van een groter huis, om meer mensen te kunnen herbergen. We begonnen het gebed van Jabes te bidden… Dat gebed is: ”Och, zegent U mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn gebied wordt uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil. En God voldeed aan dat verzoek.” (1 Kronieken 4: 10)
Weet overigens waar je aan begint als je dit bidt J
 
God gaf ons De Oase in Bergen en Hij gaf ons een hart voor zendelingen! In de jaren dat wij de Oase mochten beheren zijn er circa 700 zendelingen op de Oase geweest.

B.v. Naomi (niet haar echte naam) uit Rusland: zij werkte als Wycliffe Bijbelvertaalster in de bushbush in Afrika waar men nog nooit een blanke had gezien… Ze vertelde dat men haar regelmatig aanraakte en aan haar rook om iets van haar geest in hen te krijgen. (hopelijk de Heilige Geest!)

Of een zendingsechtpaar uit Duitsland. Hij arts en zij vroedvrouw in Afghanistan. Ze sliepen altijd met hun koffertje naast hun bed om snel te kunnen vluchten en gingen traditioneel gekleed. Zij in een boerka met op straat altijd een bewaker erbij. Zwangere vrouwen werden door hun man in een kruiwagen naar de vroedvrouw gebracht en vanwege de vele  aanslagen daar, moest hij als arts vaak mensonterende operaties uitvoeren. Wat genoten ze hier van de vrijheid op straat, toen we met hen naar het Jazzfestival in Bergen gingen.
 
Vele zendelingen zaten en aten bij ons aan de grote Oasetafel en in ons gastenboek staan vele foto’s met bijzondere verhalen van zendelingen, die ook te maken hebben met GODS BIJZONDERE SCENARIO van:  Oase naar OASE !!!
 
Zoals Kaleigh!! Zij kwam op De Oase wonen in 2017. Ze schrijft in het gastenboek: “I can feel the history and the blessing of the Oase. And I am so thankfull to continue our friendship at Oase Church: as your journey shifts but your ministry continues.” (Ik voel de geschiedenis en de zegen van de Oase want: jullie reis verschuift, maar de bediening gaat door….)
 
Er zijn zendelingen die FOOTPRINTS in ons gastenboek van De Oase getekend hebben, waarin ze schreven over “vele voetstappen in Bergen gezet” en “de voeten van degenen die het goede nieuws brengen.” Toeval? Nee, bij God bestaat geen toevalligheid…
 
Want, b.v. Lydia Daudey was een paar maanden op De Oase en is 1 van de honderden zendelingen, die haar FOOTPRINTS met gebeden zaaide in Bergen. God riep haar om speciaal voor Bergen te bidden.
 
We eindigen met een zeer verrassende profetie, die wij in december 2006 van de Pastor van Lighthouse Bible Church uit Amerika kregen. Hij kwam met een team om de gemeente de Vriendschap in Alkmaar te helpen met de Kerstdagen. Bij het afscheid vertelde hij ons dat de Oase echt een plaats is van rust en gebed en dat hij een wonderbare tijd heeft gehad, waarin GOD met de volgende woorden tot zijn hart sprak:

“Er worden hier in De Oase en daardoor ook in Bergen vele zaadjes gezaaid, door biddende mensen en God zal de wasdom geven! Dit complex wordt te klein en er zal een groter gebouw komen….”

Dit was een profetie over wat zou komen.… We kunnen ons herinneren dat we dachten: “Oh nee Heer, niet nog groter”!! Niet wetende dat God Chris en Rebecca hier naar toe zou sturen als zendelingen, die deze OASE-GEMEENTE zouden beginnen in een inderdaad GROTER gebouw….!!

Deze profetie uit 2006 werd onlangs door onze zus Liz bevestigd… ze wist uiteraard niet van deze profetie. Toen ze ons vroeg  om in de gemeente iets te vertellen over de geschiedenis van De Oase zei ze: “De Oase was een roeping van God die de start zou zijn voor iets groters. Honderden zendelingen, die in De Oase waren vanuit de hele wereld hebben hun FOOTPRINTS met gebeden neergezet in Bergen en zij zaaiden zaadjes met hun gebeden, die wij als gemeente mogen bewateren, zodat de zaadjes zullen groeien en geoogst kunnen worden.
 
Met deze profetie en de bevestiging daarvan en: de komst van Chris en Rebecca hebben we 10.000 redenen tot dankbaarheid: “LOOF DE HEER OH MIJN ZIEL EN VERGEET NIET EEN VAN ZIJN WELDADEN”!!!!!