Awake, O my soul, to Him! (met NL vertaling)

Aug 23, 2020    Chris Green    Efeziers 5:1-21 // Ephesians 5:1-21

De volledige dienst van 23 augustus, 2020. Preek begint op minuut 33:10.

The complete service from August 23, 20202. Sermon begins at minute 33:10.