Oase Bergen

Blog

Zijn Ogen op Bergen

God wil meer van zichzelf aan jou en mij openbaren, hij wil en zal ons voorspoedig in het leven in Zijn Naam. Maar de pad van openbaring en zegen is nog steeds de pad van gehoorzaamheid . Alles wat Hij wil geven geeft Hij op dat pad.  

Read More
NederlandsChris Green