Ons verhaal

Oase Bergen, zoals we dat vandaag de dag kennen, is in 2017 begonnen. De wortels van haar verhaal reiken echter meer dan 30 jaar terug in de tijd, tot een groep van hoopvolle christenen in het dorp Bergen.
De laatste evangelische kerk in het dorp had haar deuren net gesloten en het leek erop dat alle hoop op een levengevende gemeenschap in Bergen verpulverd was. Niettemin durfde een kleine groep christenen tegen alle hoop in te hopen. Hoewel zij niet wisten waar het antwoord vandaan zou komen, geloofden zij dat de Schepper van hemel en aarde hun gebeden hoorde. Zij hadden niet kunnen weten dat zo´n 30 jaar later het antwoord zou komen in de vorm van een missionaire onderneming.

In 2002 hebben twee nieuwe inwoners van Bergen en leden van deze kleine groep die bekend staat als “de Bergen Kring”, de deuren van De Oase geopend. Hun passie was om voor missionarissen in vreemde landen te zorgen door hen van accommodaties voor de korte termijn en gastvrijheid te voorzien die de harten en zielen van de missionarissen gerust zouden stellen.
In 2012 verhuisden twee missionarissen uit de Verenigde Staten, Chris en Rebecca Green, naar Nederland met het idee om levengevende gemeenschappen te stichten in gebieden waar dat het meest nodig was. In de eerste 4 jaar in het land investeerden zij hun energie in het leren van de taal, de aanpassing aan hun nieuwe leven, en het werken aan korte-termijn projecten, samen met lokale kerken in Noord Holland. Maar in 2016 werden hun harten rusteloos en voelden zij dat de tijd was gekomen om een kerk te stichten.

Aangezien Noord Holland de regio van het land de minste kerkelijk was, waren hun harten verbonden om hier te beginnen. Hoewel zij verschillende steden en dorpen overwogen, had Bergen altijd hun aandacht gehad. Het unieke van het dorp had hun altijd geïnteresseerd. Naast dat alles, spraken de christenen in Noord Holland altijd over Bergen als “een moeilijke plaats voor het evangelie”. Terwijl zij aan het bidden waren won een idee de harten van Chris en Rebecca: Stel je eens voor wat een inspiratie het zou zijn voor de regio indien God krachtig aanwezig zou zijn in een “moeilijke” plaats als Bergen. Na een korte tijd wisten ze dat Bergen meer dan een idee was. Het was een roeping geworden.
Maar ze kenden niemand in het dorp, laat staan of er christenen zouden zijn die de roeping van het stichten van een kerk zouden omarmen. Binnen een week na het besluit om voor Bergen te bidden, kwamen zij in contact met de oprichters van De Oase, en, via hen, de Bergen Kring. Stap voor stap maakte de Heer Zijn plan bekend. Chris en Rebecca zouden het werk van De Oase overnemen, voor missionarissen zorgen, maar ze zouden het op een nieuwe manier gaan doen voor een nieuwe groep missionarissen.

Toen ze de mensen uit Bergen leerden kennen, werd het duidelijk dat hier geen enkel traditionele model van kerkstichting - op basis van evenementen - zou werken. Bergen had meer dan een “nieuwe kerk” nodig - het had een gemeenschap van missionarissen nodig. Het had mensen nodig die het dorp zelf als een missie-locatie zagen. Dus dat was hetgeen zij samen met de Bergen Kring en de vrienden die ze onderweg hadden gemaakt zouden opbouwen: een gemeenschap van missionarissen in en voor Bergen.
Oase Bergen is dus geen plaats. Het is zelfs geen groep mensen. Het is een visie geworteld in Psalm 84:

“Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.” (Psalm 84:7)

De mensen van Oase zijn toegewijd om een oase van vernieuwing naar Bergen te brengen, ten behoeve van mensen, ter ere van God en door de kracht dat alleen van God zelf komt.

Footprints

Lees ook het getuigenis van Jan en Maria over de Oase, het gasthuis voor zendelingen dat zij bijna 16 jaar in Bergen hebben gerund. Vanuit dit zendingsgasthuis werden vele footprints gezet en zaadjes gezaaid in Bergen voor onze gemeente.